[50] Ἐρωτηθείς ποτε ὑπὸ τυράννου ποῖος εἴη ἀμείνων χαλκὸς εἰς ἀνδριάντα, ἔφη, "ἀφ' οὗ Ἁρμόδιος καὶ Ἀριστογείτων ἐχαλκεύθησαν." ἐρωτηθεὶς πῶς χρῆται Διονύσιος τοῖς φίλοις, ἔφη, ὡς θυλάκοις, τοὺς μὲν πλήρεις κρημνῶν, τοὺς δὲ κενοὺς ῥίπτων."
νεογάμου ἐπιγράψαντος ἐπὶ τὴν οἰκίαν,

ὁ τοῦ Διὸς παῖς καλλίνικος Ἡρακλῆς
ἐνθάδε κατοικεῖ. μηδὲν εἰσίτω κακόν˙

ἐπέγραψε, "μετὰ τὸν πόλεμον ἡ συμμαχία." τὴν φιλαργυρίαν εἶπε μητρόπολιν πάντων τῶν κακῶν. ἄσωτον θεασάμενος ἐν πανδοκείῳ ἐλάας ἐσθίοντ' ἔφη, "εἰ οὕτως ἠρίστας, οὐκ ἂν οὕτως ἐδείπνεις."

[50] Interrogato una volta da un tiranno quale bronzo fosse migliore 91* per una statua, rispose: «Il bronzo con cui furono fatte le statue di Armodio e di Aristogitone». Gli fu chiesto anche in che modo Dionisio trattasse gli amici, e così rispose: «Li tratta come sacchi: li appende se son pieni, li butta via se son vuoti».
Un fresco sposo aveva scritto così sulla porta:

Qui abita Eracle vittorioso, figlio di Zeus. Non entri il male. 92*

Diogene v'aggiunse: «Dopo la guerra, l'alleanza». Definì l'avarizia la metropoli di tutti i mali. 93* Vide una volta un dissoluto in una taverna cibarsi di olive, e disse: «Se tu avessi fatto colazione in questo modo, non pranzeresti così».