[25] Συναγωγῆς α´ β´,
Περὶ φύσεως α´ β´ γ´,
Φυσικὸν α´,
Περὶ τῆς Ἀρχυτείου φιλοσοφίας α´ β´ γ´,
Περὶ τῆς Σπευσίππου καὶ Ξενοκράτους α´,
Τὰ ἐκ τοῦ Τιμαίου καὶ τῶν Ἀρχυτείων α´,
Πρὸς τὰ Μελίσσου α´,
Πρὸς τὰ Ἀλκμαίωνος α´,
Πρὸς τοὺς Πυθαγορείους α´,
Πρὸς τὰ Γοργίου α´,
Πρὸς τὰ Ξενοφάνους α´,
Πρὸς τὰ Ζήνωνος α´,
Περὶ τῶν Πυθαγορείων α´,
Περὶ ζῴων α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´ θ´,
Ἀνατομῶν α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´,
Ἐκλογὴ ἀνατομῶν α´,
Ὑπὲρ τῶν συνθέτων ζῴων α´,
Ὑπὲρ τῶν μυθολογουμένων ζῴων α´,
Ὑπὲρ τοῦ μὴ γεννᾶν α´,
Περὶ φυτῶν α´ β´,
Φυσιογνωμονικὸν α´,
Ἰατρικὰ β´,
Περὶ μονάδος α´,
[25] Compendio, in due libri;
Della natura, in tre libri;
Sulla natura, in un libro;
Della filosofia di Archita, in tre libri; 70*
Della filosofia di Speusippo e Senocrate, in un libro;
Estratti dal «Timeo» e dalle opere di Archita, in un libro; 71*
Contro la dottrina di Melisso, in un libro;
Contro la dottrina di Alcmeone, in un libro;
Contro i Pitagorici, in un libro;
Contro la dottrina di Gorgia, in un libro;
Contro la dottrina di Senofane, in un libro;
Contro la dottrina di Zenone, in un libro;
Dei Pitagorici, in un libro;
Degli animali, in nove libri;
Descrizioni anatomiche, in otto libri;
Scelta di descrizioni anatomiche, in un libro;
Sugli animali composti, in un libro;
Sugli animali mitologici, in un libro;
Sul non generare, in un libro;
Sulle piante, in due libri;
Fisiognomico, in un libro;
Sulla medicina, in due libri;
Sulla monade, in un libro;