I C 429

I C 429 IULIAN. orat. IX 11 p. 191 A [ = VI]
ὅπερ γὰρ ὁ Σωκράτης [2] ὑπὲρ αὑτοῦ φησιν ὅτι τῷ θεῷ νομίζων λατρείαν ἐκτελεῖν ἐν τῷ τὸν δοθέντα [3] χρησμὸν ὑπὲρ αὐτοῦ κατὰ πάντα σκοπὸν ἐξετάζειν τὸν ἐλεγκτικὸν ἠσπάσατο βίον. cf. IULIAN. orat. VII 25 p. 239 D.