I C 372

I C 372 MAXIM. XXIII 16:
Σωκράτης. μεμφομένης αὐτῷ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ, ὅτι τὸν υἱὸν αὐτοῦ οὐ προσίεται ἄχρηστον ὄντα, καὶ λεγούσης ὅτι ἐξ αὐτοῦ εἴη, ἀποπτύσας˙ "καὶ γὰρ τοῦτο," εἶπεν, "ἐξ ἐμοῦ, ἀλλ'οὐ [4] χρήσιμον." [= ARSEN. p. 436, 28 - 437, 3].