I C 357

I C 357 MAXIM. VI 43:
Σωκράτης - οἱ φιλίαν παραθεωροῦντες, κᾶν τὴν ἐκ τῶν ἠδικημένων ἐκφύγωσι τιμωρίαν˙ ἀλλ'οὖν γε τὴν ἐκ θεοῦ [3] τιμωρίαν οὐ διακρούονται.