I C 345

I C 345 GNOM. VAT. 743 n. 497:
ὁ αὐτὸς εἶπεν˙ "εἰ [ἐν] τῷ πλουτεῖν τὸ χαίρειν συνῆν, πολλοῦ ἂν ἦν ἄξιον˙ νῦν δὲ ταῦτα χωρίζεται˙ ὁ γοῦν Μενέλαος παρὰ τῷ ποιητῇ φησιν˙ ὣς οὔτοι χαίρων τοῖσδε κτεάτεσσιν [4] ἀνάσσω."