I C 328

I C 328 GNOM. VAT. 743 n. 475:
Σωκράτης ἐρωτηθεὶς εἰ κατασχεῖν δύναταί τις λόγον ἀπόῤῥητον ἔφη˙ "ὅστις διάπυρον ἄνθρακα τῇ γλώττῃ [3] κατασχεῖν δυνήσεται." [ = FLORIL. MONAC. 244; ARSEN. p. 436, 21-23]. cf. 41,5 [ = I C 285].