I C 309

STOB. IV 35, 35:
Σωκράτους. Σωκράτης ἐρωτηθείς, πῶς ἄν τις ἄλυπος διάγοι "τοῦτο ἀδύνατον" εἶπεν "οὐ γὰρ ἔστι πόλιν ἢ οἰκίαν οἰκοῦντα καὶ ἀνθρώποις ὁμιλοῦντα μὴ λυπεῖσθαι." [ = MAXIM. XXVIII 14; ANTON. I, LXXII 28; ARSEN. p. 436, 4-6].