I C 245

I C 245 STOB. III 5, 31:
Σωκράτους. Σωκράτης πρὸς τὸν πυθόμενον τίς πλουσιώτατος εἶπεν "ὁ ἐλαχίστοις ἀρκούμενος." αὐτάρκεια γὰρ φύσεώς [3] ἐστι πλοῦτος [ = GNOM. VAT. 743 n. 476; MAXIM. XIII 17; ANTON. I, XXXVI 16; FLORIL. MONAC. 245].