IV A 177

IV A 177 EPIPHAN. adv. haeres. III 2, 9 (III 23) [Dox. gr. p. 591, 22-4]:
Ἀρίστιππος ὁ Κυρηναῖος. οὗτος γαστρίμαργος ὢν καὶ φιλήδονος τέλος ἔφη τῆς ψυχῆς τὴν ἡδονήν, καὶ˙ ὅστις ἥδεται, εὐδαίμων οὗτος, ὁ δὲ μηδ' ὅλως ἡδόμενος τρισάθλιος καὶ κακοδαίμων, ὥς φησι.