IV A 176

IV A 176 PAPYR. OXIR. VII 1012 (B I 13) p. 88 ed. Hunt:
θεους οντα[ς
]ειν ως Επι
κουρος (?) ]ηδονην τελος
ειναι λ]εγοντες ως Αριστιπ[πος