IV A 175

IV A 175 DIOG. LAERT. II 85:
τέλος δ' ἀπέφαινε [scil. Aristippus] τὴν λείαν κίνησιν εἰς αἴσθησιν ἀναδιδομένην.
CLEM. ALEX. strom. II, XX 106, 3:
φασὶ [scil. Cyrenaici philosophi] δὲ αὐτῆς [scil. ἡδονῆς] εἶναι τὴν ἔννοιαν κίνησιν λείαν καὶ προσηνῆ μετά τινος αἰσθήσεως.