IV A 147

IV A 147 PHILODEM. adv. <Sophist.> fr. 13 Sbordone:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . καὶ
. . . . . . κατηγ]ορίας
. . . . . . . . . . . . . μετὰ τ[αῦ-
τα˙ "περὶ ὧν εἶπ]ον ὑμῖν
πολλ' ἐστὶν ἐπείσ]ακτα
καὶ ὑποψία τις ὕ]πεστι[ν,
ἀλλὰ . . . . . . οἴ]δαμ[εν
εἶναι] πισ[τ]ὸ[ν] Κράτη[τ]ος
καὶ Ἀρ]ιστίππου τὰς πε-
ρί τινων το]ῦ Πλάτωνος
διατριβ]ά[ς], καὶ Ἀριστοτέ-
λους τ'] ἀναλυτικὰ καὶ
τὰ περὶ] φύσεως, ὅσαπερ
ἐ[κλέγ]ομεν.