I C 144

I C 144 PLUTARCH. quom. adul. poet. aud. deb. 2 p. 16 C:
ὅθεν ὁ Σωκράτης ἔκ τινων ἐνυπνίων ποιητικῆς ἁψάμενος αὐτὸς μέν, ἅτε δὴ γεγονὼς ἀληθείας ἀγωνιστὴς τὸν ἅπαντα βίον, οὐ πιθανὸς ἦν οὐδ' εὐφυὴς [4] ψευδῶν δημιουργός, τοὺς δ' Αἰσώπου τοῖς ἔπεσι μύθους ἐνέμειξεν, ὡς [5] ποίησιν οὐκ οὖσαν ᾗ ψεῦδος μὴ πρόσεστι.