IV A 114

IV A 114 PAPYR. MICHIGAN inv. 25 ed. I. Gallo:
Ἀρίστιππος ὁ Κυρη[ναῖ]ος φι[λόσοφος, ἐρωτεθεὶς διὰ τί
Τιμόθεος ὁ αὐλη[τὴ]ς παρὰ μ[ὲν τοῖς αὐληταῖς ἀπευδοκι-
μεῖ παρὰ δὲ τοῖς ἄ[λλ]οις οὐ πα[ρευδοκιμεῖται, εἶπεν μά-
γειρον οὐ τοῖς μαγ[εί]ροις ἀλ[λὰ τοῖς ἄλλοις συγκατοι-
κεῖν. vacat