I C 110

AESCHIN. adv. Timarch. 173:
ἔπειθ' ὑμεῖς, ὦ Ἀθηναῖοι, Σωκράτην μὲν τὸν σοφιστὴν ἐπεκτείνατε, ὅτι Κριτίαν ἐφάνη πεπαιδευκώς, ἕνα τῶν τριάκοντα τῶν τὸν δῆμον καταλυσάντων. de ratione inter Socratem et Alcibiadem et Critiam intercedente cf. PHILODEM. rhet. II col. LV 15-17.