IV A 97

IV A 97 GNOM. VAT. 743 n. 493:
ὁ αὐτὸς [scil. Socrates] θεασάμενος Ἀρίστιππον ἠμφιεσμένον πολυτελῶς ἐμόλυνεν τὴν καθέθραν, ἐφ' ἥν καθίζειν ἔμελλεν˙ τοῦ δὲ Ἀριστίππου κατὰ τὸ ἀσφαλὲς καθίσαντος [4]εἶπε˙ "νενόηκα ὅτι ἔχεις τὸ ἱμάτιον, καὶ οὐκ ἔχῃ ὑπ' αὐτοῦ." [ = COD. VAT. GR. 742 f. 67v].