V H 83

V H 83 TELES. p. 44, 2-9 Hense2 [= fr. 17] [ = STOB. IV 33, 31]:
οὐκ ἀηδῶς γὰρ Κράτης
οὐκ οἶσθα,
φησί,
πήρα δύναμιν ἡλίκην ἔχει,
θέρμων τε χοῖνιξ καὶ τὸ μηδενὸς μέλειν.
τῷ ὄντι μέγα καὶ ἀξιόλογον καὶ πήρας καὶ θέρμων καὶ λαχάνων καὶ ὕδατος <τὸ> μηδενὸς φροντίζειν, ἀλλ' εἶναι ἀθώπευτον καὶ ἀκολάκευτον.
DIOG. LAERT. VI 86:
καὶ ὅτι ἐκ φιλοσοφίας αὐτῷ [scil. Crateti] περιγένοιτο "θέρμων - μέλειν."