V H 73

V H 73 TELES. [= fr. 7] p. 14, 3-15-2, Hense2 [ = STOB. III 1, 98]:
καὶ τί ἔχει δυσχερὲς ἢ ἐπίπονον ἡ πενία; ἢ οὐ Κράτης καὶ Διογένης [cf. V B 245] πένητες ἦσαν; καὶ πῶς <οὐ> ῥᾳδίως διεξήγαγον, ἄτυφοι γενόμενοι καὶ ἐπαῖται καὶ διαίτῃ εὐτελεῖ καὶ λιτῇ δυνάμενοι χρήσασθαι; ἀπορίᾳ καὶ δάνεια περιέστηκεν˙ κόγχον καὶ κύαμον συνάγαγε, φησὶν ὁ Κράτης, καὶ τὰ τούτοις πρόσφορα˙ κἂν τάδε δράσῃς, ῥᾳδίως στήσεις τρόπαιον κατὰ πενίας [ex quibus H. IOACHIM, De Theophr. libris Περὶ ζῷων, diss. Bonn. (1982), p. 67 coniecit:
κόγχον καὶ κύαμον συνάγοις, φίλε, κἂν τάδε δράσῃς
ῥῃδίως στήσεις πενίης σπάνεώς τε τρόπαιον.]