V H 66

V H 66 DEMETR. de elocut. 170:
χρήσονται δέ ποτε καὶ οἱ φρόνιμοι γελοίοις πρός τε τοὺς καιρούς, οἷον ἐν ἑορταῖς καὶ ἐν συμποσίοις, καὶ ἐν ἐπιπλήξεσιν δὲ πρὸς τοὺς τρυφερωτέρους, ὡς [. . . . .] καὶ ἡ Κράτητος [4] ποιητική, καὶ φακῆς ἐγκώμιον ἂν ἀναγνῷ τις ἐν τοῖς ἀσώτοις˙ τοιῦτος δὲ ὡς τὸ πλέον καὶ ὁ Κυνικὸς τρόπος˙ τὰ γὰρ τοιαῦτα γελοῖα χρείας λαμβάνει τάξιν καὶ γνώμην.
APUL. flor. 20:
canit enim Empedocles carmina, Plato dialogos, Socrates Hymnos, Epicharmus modos, Xenophon historias, [Xeno]crates satiras.