V H 64

V H 64 MAXIM. XXVII 30:
ὁ αὐτὸς [scil. Crates: cf. V H 28] νεανίσκον ἰδὼν ἀθλητικὸν οἴνῳ καὶ κρεοφαγίᾳ καὶ ἀσκέσι σάρκα πολλὴν ὑποτρέφοντα εἶπεν˙ "ὦ δαιμόνιε, παῦσαι καθ' ἑαυτοῦ ποιῶν τὸ δησμωτήριον ἰχυρόν."