VI B 61

PLUTARCH.
cf. de choib. ira 13 p. 461 D [= I C 60]