IV A 44

IV A 44 DIOG. LAERT. II 68:
παριόντα ποτὲ αὐτὸν [scil. Aristippum] λάχανα πλύνων Διογένης ἔσκωψε καί φησιν˙ "εἰ ταῦτα ἔμαθες προσφέρεσθαι, οὐκ ἂν τυράννων αὐλὰς ἐθεράπευες." ὁ δέ "καὶ σύ," εἶπεν, "εἴπερ ᾔδεις ἀνθρώποις ὁμιλεῖν, οὐκ ἂν λάχανα ἔπλυνες." [ = ARSEN. p. 113, 10-13; EUDOC. violar. 175 p. 122, 17-22]. de usu inter Aristippum et Diogenem Cynicum intercedente, cf. DIOG. LAERT. II [IV A 51] et PS. DIOG. epist. 29,1 [ = V B 559] et 32 [ = V B 562].