IV A 42

IV A 42 DIOG. LAERT. II 75:
Σίμου ποτὲ τοῦ Διονυσίου ταμίου πολυτελεῖς οἴκους αὐτῷ καὶ λιθοστρώτους δεικνύντος - ἦν δὲ Φρὺξ καὶ ὄλεθρος - ἀναχρεμψάμενος προσέπτυσε τῇ ὄψει˙ τοῦ δ' ἀγανακτήσαντος "οὐκ εἶχον," εἶπε, "τόπον ἐπιτηδειότερον." [= ARSEN. p. 115, 9-13].