V H 33

V H 33 DIOG. LAERT. VI 90:
Δημήτριον τὸν Φαληρέα [= fr. 58a Wehrli] πέμψαντα αὐτῷ [scil. Crateti] ἄρτους καὶ οἶνον ὠνείδισεν εἰπών, "εἴθε γὰρ αἱ κρῆναι καὶ ἄρτους ἔφερον." δῆλον οὖν ὡς ὕδωρ ἔπινεν.
ATHEN. X 422 C-D:
καὶ Κράτης δ' ὁ κυνικός, ὥς φησι Σωσικράτης ἐν ταῖς Διαδοχαῖς [fr. 22 F.H.G. IV p. 503], ἐπερράπισε Δημήτριον τὸν Φαληρέα [= fr. 58b Wehrli] σὺν τῇ πήρᾳ τῶν ἄρτων καὶ λάγυνον πέμψαντα οἴνου˙ "εἴθε γάρ, ἔφη, τὰς κρήνας καὶ ἄρτους ἦν φέρειν."