[33] Φασὶ δὲ καὶ τὸ εἰς τοὺς Ἐρετριέας τοὺς σαγηνευθέντας αὐτοῦ εἶναι (A. Pal. VII. 259)˙

Εὐβοίης γένος εἰμὲν Ἐρετρικόν, ἄγχι δὲ Σούσων
κείμεθα˙ φεῦ, γαίης ὅσσον ἀφ' ἡμετέρης.

κἀκεῖνο (A. Pal. IX. 39)˙

ἁ Κύπρις Μούσαισι˙ "κοράσια, τὰν Ἀφροδίταν
τιμᾶτ' ἢ τὸν Ἔρωτ' ὔμμιν ἐφοπλίσομαι."
αἱ Μοῦσαι ποτὶ Κύπριν˙ " Ἄρει τὰ στωμύλα ταῦτα˙
ἡμῖν οὐ πέτεται τοῦτο τὸ παιδάριον."

καὶ ἄλλο (A. Pal. IX. 44)˙

χρυσὸν ἀνὴρ εὑρὼν ἔλιπεν βρόχον˙ αὐτὰρ ὁ χρυσὸν
ὃν λίπεν οὐχ εὑρὼν ἧψεν ὃν εὗρε βρόχον.

[33] Φασὶ δὲ καὶ τὸ εἰς τοὺς Ἐρετριέας τοὺς σαγηνευθέντας αὐτοῦ εἶναι˙

Εὐβοίης γένος εἰμὲν Ἐρετρικόν, ἄγχι δὲ Σούσων
κείμεθα˙ φεῦ, γαίης ὅσσον ἀφ' ἡμετέρης.

κἀκεῖνο˙

ἁ Κύπρις Μούσαισι˙ "κοράσια, τὰν Ἀφροδίταν
τιμᾶτ' ἢ τὸν Ἔρωτ' ὔμμιν ἐφοπλίσομαι."
αἱ Μοῦσαι ποτὶ Κύπριν˙ " Ἄρει τὰ στωμύλα ταῦτα˙
ἡμῖν οὐ πέτεται τοῦτο τὸ παιδάριον."

καὶ ἄλλο˙

χρυσὸν ἀνὴρ εὑρὼν ἔλιπεν βρόχον˙ αὐτὰρ ὁ χρυσὸν
ὃν λίπεν οὐχ εὑρὼν ἧψεν ὃν εὗρε βρόχον.

[33] Φασὶ δὲ καὶ τὸ εἰς τοὺς Ἐρετριέας τοὺς σαγηνευθέντας αὐτοῦ εἶναι˙

[21310] Εὐβοίης γένος εἰμὲν Ἐρετρικόν, ἄγχι δὲ Σούσων
κείμεθα˙ φεῦ, γαίης ὅσσον ἀφ' ἡμετέρης.

Κἀκεῖνο˙

Ἁ Κύπρις Μούσαισι˙ "Κοράσια, τὰν Ἀφροδίταν
τιμᾶτ', ἢ τὸν Ἔρωτ' ὔμμιν ἐφοπλίσομαι."
[21315] Αἱ Μοῦσαι ποτὶ Κύπριν˙ " Ἄρει τὰ στωμύλα ταῦτα˙
ἡμῖν οὐ πέτεται τοῦτο τὸ παιδάριον."

Καὶ ἄλλο˙

[2141] Χρυσὸν ἀνὴρ εὑρὼν ἔλιπεν βρόχον˙ αὐτὰρ ὁ χρυσὸν
ὃν λίπεν οὐχ εὑρὼν ἧψεν ὃν εὗρε βρόχον.