II A 22

II A 22 DIOG. LAERT. II 106:
καὶ οἱ ἀπ' αὐτοῦ [scil. Euclidis] Μεγαρικοὶ προσηγορεύοντο, εἶτ' ἐριστικοί, ὕστερον δὲ διαλεκτικοί, οὓς οὕτως ὠνόμασε πρῶτος Διονύσιος ὁ Χαλκηδόνιος [cf. II P 3]. cf. DIOG. LAERT. I 18 [ = I H 6].
SUID. s.v. Εὐκλείδης:
καὶ τὴν ἐξ αὐτοῦ [scil. Euclidis] κληθεῖσαν Μεγαρικὴν αἵρεσιν εἰσήγαγεν, ἣν δὴ καὶ Διαλεκτικὴν καὶ Ἐριστικὴν προσαγορευθεῖσαν [ = HESYCH. MILES. onomat. CCLXXXI p. 73, 10-12] [. . . . .]. μεθ' ὃν Ἰχθύας εἶτα Στίλπων ἔσχον τὴν σχολήν. de Euclidis secta cf. supra: I H 12-15.