V G 2

V G 2 SEXT. EMP. adv. math. VIII 5:
τάχα δὲ καὶ Μόνιμος ὁ κύων, τῦφον εἰπὼν τὰ πάντα, ὅπερ οἴησίς ἐστι τῶν οὐκ ὄντων ὡς ὄντων.
SEXT. EMP. adv. math. VIII 87-8:
οὐκ ὀλίγοι δὲ ἦσαν, ὡς προεῖπον [6] [cf. VII 48: ] οἱ καὶ τοὺς περὶ Μητρόδωρον [70 A 25 D.-K.] καὶ Ἀνάξαρχον [72 A 16 D.-K.] ἔτι καὶ Μόνιμον φήσαντες ἀνῃρηκέναι τὸ κριτήριον. [(88) . . . .] Ἀνάξαρχον δὲ καὶ Μόνιμον ὅτι σκηνογραφίᾳ ἀπείκασαν τὰ ὄντα τοῖς τε κατὰ ὕπνους ἢ μανίαν προσπίπτουσι ταῦτα ὡμοιῶσθαι ὑπέλαβον.