[15] Οὗτος ἡγήσατο καὶ τῆς Διογένους ἀπαθείας καὶ τῆς Κράτητος ἐγκρατείας καὶ τῆς Ζήνωνος καρτερίας, αὐτὸς ὑποθέμενος τῇ πραγματείᾳ τὰ θεμέλια. ὁ δὲ Ξενοφῶν ἥδιστον μὲν εἶναι περὶ τὰς ὁμιλίας φησὶν αὐτόν, ἐγκρατέστατον δὲ περὶ τἄλλα.
Φέρονται δ' αὐτοῦ συγγράμματα τόμοι δέκα˙ πρῶτος ἐν ᾧΠερὶ λέξεως ἢ περὶ χαρακτήρων,
Αἴας ἢ Αἴαντος λόγος,
Ὀδυσσεὺς ἢ περὶ Ὀδυσσέως,
Ὀρέστου ἀπολογία
περὶ τῶν δικογράφων 〈ἢ〉 Ἰσογραφὴ καὶ Δεσίας
Πρὸς τὸν Ἰσοκράτους Ἀμάρτυρον.

Τόμος δεύτερος ἐν ᾧ

Περὶ ζῴων φύσεως,
Περὶ παιδοποιίας ἢ περὶ γάμου ἐρωτικός,
Περὶ τῶν σοφιστῶν φυσιογνωμονικός,

[15] Antistene anticipò l'impassibilità di Diogene, la moderazione di Cratete, la tolleranza di Zenone e pose le fondamenta della dottrina. 26* Senofonte conferma la dolcezza del suo eloquio nella conversazione e l'estrema moderatezza in tutto il resto. 27*
Si tramandano i suoi scritti raccolti in dieci volumi. Nel primo volume sono compresi i seguenti scritti: 28*

Dello stile o Dei tipi di elocuzione; 29*
Aiace o Discorso di Aiace;
Odissea o Intorno ad Odissea;
Difesa di Oreste;
Intorno agli scrittori di discorsi forensi o Isografe e Desia;
Contro l'orazione di Isocrate Senza testimoni. 30*

Nel secondo volume:

Sulla natura degli animali;
Sulla procreazione o Sulle nozze, trattato d'amore;
Sui Sofisti, trattato fisiognomico;