[92] Φησὶ δ' Ἀριστόξενος ὁ μουσικὸς (Wehrli II, fg. 114) καὶ τραγῳδίας αὐτὸν ποιεῖν καὶ Θέσπιδος αὐτὰς ἐπιγράφειν. Χαμαιλέων (Koepke, fg. 38) τε τὰ παρ' ἑαυτῷ φησι κλέψαντα αὐτὸν τὰ περὶ Ἡσιόδου καὶ Ὁμήρου γράψαι˙ ἀλλὰ καὶ Ἀντίδωρος ὁ Ἐπικούρειος ἐπιτιμᾷ αὐτῷ, τοῖς Περὶ δικαιοσύνης ἀντιλέγων.

ἔτι καὶ Διονύσιος ὁ Μεταθέμενος (ἢ Σπίνθαρος, ὡς ἔνιοι) γράψας τὸν Παρθενοπαῖον (N 2, p. 839 sq.) ἐπέγραψε Σοφοκλέους. ὁ δὲ πιστεύσας εἴς τι τῶν ἰδίων συγγραμμάτων ἐχρῆτο μαρτυρίοις ὡς Σοφοκλέους.

[92] Aristosseno il Musico 196* attesta che Eraclide compose delle tragedie e che le pubblicò come opere di Tespi. 197* Cameleonte 198* a sua volta afferma che l'opera di Eraclide su Esiodo e Omero è un plagio dei suoi scritti. Anche Antidoro epicureo 199* lo critica e lo contraddice sul tema della giustizia. Inoltre Dionisio l'Apostata 200* o, come dicono altri, Spintaro, 201* scrisse un dramma, Partenopeo, e lo pubblicò sotto il nome di Sofocle. Eraclide prestò fede a questa paternità e in un luogo di suoi propri scritti lo citò come testimonianza sofoclea.