[87] Περὶ τῆς ἀρχῆς α´ καὶ
Νόμων α´ καὶ τῶν συγγενῶν τούτοις,
Περὶ ὀνομάτων α´,
Συνθῆκαι α´,
Ἀκούσιος α´,
Ἐρωτικὸς καὶ
Κλεινίας α´.

Φυσικὰ δὲ

Περὶ νοῦ,
Περὶ ψυχῆς καὶ κατ' ἰδίαν περὶ ψυχῆς καὶ
Περὶ φύσεως καὶ
Περὶ εἰδώλων,
Περὶ Δημόκριτον,
Περὶ τῶν οὐρανῶν α´,
Περὶ τῶν ἐν ᾅδου,
Περὶ βίων α´ β´,
Αἰτίαι περὶ νόσων α´,
Περὶ τἀγαθοῦ α´,
Πρὸς τὰ Ζήνωνος α´,
Πρὸς τὰ Μήτρωνος α´.

Γραμματικὰ δὲ

Περὶ τῆς Ὁμήρου καὶ Ἡσιόδου ἡλικίας α´ β´,
Περὶ Ἀρχιλόχου καὶ Ὁμήρου α´ β´.

Καὶ μουσικὰ δὲ

Περὶ τῶν παρ' Εὐριπίδῃ καὶ Σοφοκλεῖ α´ β´ γ´,
Περὶ μουσικῆς α´ β´,

[87] Περὶ τῆς ἀρχῆς α´ καὶ
Νόμων α´ καὶ τῶν συγγενῶν τούτοις.
Περὶ ὀνομάτων α´.
Συνθῆκαι α´.
Ἀκούσιος α´.
Ἐρωτικὸς καὶ Κλεινίας α´.

Φυσικὰ δὲ

Περὶ νοῦ.
Περὶ ψυχῆς καὶ κατ' ἰδίαν περὶ ψυχῆς καὶ
Περὶ φύσεως καὶ
Περὶ εἰδώλων.
Περὶ Δημόκριτον.
Περὶ τῶν οὐρανῷ α´.
Περὶ τῶν ἐν ᾅδου.
Περὶ βίων α´ β´.
Αἰτίαι περὶ νόσων α´.
Περὶ τἀγαθοῦ α´.
Πρὸς τὰ Ζήνωνος α´.
Πρὸς τὰ Μήτρωνος α´.

Γραμματικὰ δὲ

Περὶ τῆς Ὁμήρου καὶ Ἡσιόδου ἡλικίας α´ β´.
Περὶ Ἀρχιλόχου καὶ Ὁμήρου α´ β´.

Καὶ μουσικὰ δὲ

Περὶ τῶν παρ' Εὐριπίδῃ καὶ Σοφοκλεῖ α´ β´ γ´.
Περὶ μουσικῆς α´ β´.

Περὶ τε ἀρχῆς α´
[3691] καὶ

Νόμων καὶ τῶν συγγενῶν τούτοις α´ ,
Περὶ ὀνομάτων α´,
Συνθῆκαι α´,
[3695] Ἀκούσιος α´,
Ἐρωτικὸς 〈α´〉,

καὶ

Κλεινίας α´.

Φυσικὰ δὲ

[36910] Περὶ νοῦ,
Περὶ ψυχῆς
καὶ κατ' ἰδίαν Περὶ ψυχῆς

καὶ

Περὶ φύσεως

[36915] καὶ

Περὶ εἰδώλων,
Περὶ Δημόκριτον,
Περὶ τῶν 〈ἐν〉 οὐρανῷ α´,
Περὶ τῶν ἐν Ἅιδου,
[36920] Περὶ βίων α´ β´,
Αἰτίαι περὶ νόσων α´,
Περὶ τἀγαθοῦ α´,
Πρὸς τὰ Ζήνωνος α´,
Πρὸς τὰ Μήτρωνος α´.

[3701] Γραμματικὰ δὲ

Περὶ τῆς Ὁμήρου καὶ Ἡσιόδου ἡλικίας α´ β´,
Περὶ Ἀρχιλόχου καὶ Ὁμήρου α´ β´.

Καὶ μουσικὰ δὲ

[3705] Περὶ τῶν παρ' Εὐριπίδῃ καὶ Σοφοκλεῖ α´ β´ γ´,
Περὶ μουσικῆς α´ β´〈γ´〉,