[81] Περὶ Ἰλιάδος α´ β´,
Περὶ Ὀδυσσείας α´ β´ γ´ δ´,
Πτολεμαῖος α´,
Ἐρωτικὸς α´,
Φαιδώνδας α´,
Μαίδων α´,
Κλέων α´,
Σωκράτης α´,
Ἀρταξέρξης α´,
Ὁμηρικὸς α´,
Ἀριστείδης α´,
Ἀριστόμαχος α´,
Προτρεπτικὸς α´,
Ὑπὲρ τῆς πολιτείας α´,
Περὶ τῆς δεκαετίας α´,
Περὶ τῶν Ἰώνων α´,
Πρεσβευτικὸς α´,
Περὶ πίστεως α´,
Περὶ χάριτος α´,
Περὶ τύχης α´,
Περὶ μεγαλοψυχίας α´,
Περὶ γάμου α´,
Περὶ τοῦ δόκου α´,
Περὶ εἰρήνης α´,
Περὶ νόμων α´,
Περὶ ἐπιτηδευμάτων α´,
Περὶ καιροῦ α´,
Διονύσιος α´,
Χαλκιδικὸς α´,
Ἀθηναίων καταδρομὴ α´,
Περὶ Ἀντιφάνους α´,
Προοίμιον ἱστορικὸν α´,
Ἐπιστολαὶ α´,
Ἐκκλησία ἔνορκος α´,
Περὶ γήρως α´,
Δίκαια α´,
Αἰσωπείων α´,
Χρειῶν α´.
[81] Dell'Iliade, in due libri;
Dell'Odissea, in quattro libri;
Tolemeo, in un libro;
Dell'amore, in un libro;
Fedonda, in un libro;
Medone, in un libro;
Cleone, in un libro;
Socrate, in un libro;
Artaserse, in un libro;
Di Omero, in un libro;
Aristide, in un libro;
Aristomaco, in un libro;
Protrettico, in un libro;
Della costituzione, in un libro;
Sul decennio, 169* in un libro;
Sui Ioni, in un libro;
Sull'ambasceria, in un libro;
Dell'argomentazione, in un libro;
Della gratitudine, in un libro;
Della fortuna, in un libro;
Della magnanimità, in un libro;
Delle nozze, in un libro;
Dell'opinione, 170* in un libro;
Della pace, in un libro;
Delle leggi, in un libro;
Delle tendenze individuali, in un libro;
Del tempo opportuno, in un libro;
Dionisio, in un libro;
Su Calcide, in un libro;
Invettiva contro gli Ateniesi, in un libro;
Di Antifane, in un libro;
Proemio storico, in un libro;
Epistole, in un libro;
L'Assemblea giurata, in un libro;
Della vecchiaia, in un libro;
Del diritto, in un libro;
Favole esopiche, 171* in un libro;
Sentenze (Χρεῖαι), in un libro.