[81] Περὶ Ἰλιάδος α´ β´,
Περὶ Ὀδυσσείας α´ β´ γ´ δ´,
Πτολεμαῖος α´,
Ἐρωτικὸς α´,
Φαιδώνδας α´,
Μαίδων α´,
Κλέων α´,
Σωκράτης α´,
Ἀρταξέρξης α´,
Ὁμηρικὸς α´,
Ἀριστείδης α´,
Ἀριστόμαχος α´,
Προτρεπτικὸς α´,
Ὑπὲρ τῆς πολιτείας α´,
Περὶ τῆς δεκαετίας α´,
Περὶ τῶν Ἰώνων α´,
Πρεσβευτικὸς α´,
Περὶ πίστεως α´,
Περὶ χάριτος α´,
Περὶ τύχης α´,
Περὶ μεγαλοψυχίας α´,
Περὶ γάμου α´,
Περὶ τοῦ δοκοῦ α´,
Περὶ εἰρήνης α´,
Περὶ νόμων α´,
Περὶ ἐπιτηδευμάτων α´,
Περὶ καιροῦ α´,
Διονύσιος α´,
Χαλκιδικὸς α´,
Ἀθηναίων καταδρομὴ α´,
Περὶ Ἀντιφάνους α´,
Προοίμιον ἱστορικὸν α´,
Ἐπιστολαὶ α´,
Ἐκκλησία ἔνορκος α´,
Περὶ γήρως α´,
Δίκαια α´,
Αἰσωπείων α´,
Χρειῶν α´.
[81] Περὶ Ἰλιάδος α´ β´.
Περὶ Ὀδυσσείας α´ β´ γ´ δ´.
Πτολεμαῖος α´.
Ἐρωτικὸς α´.
Φαιδώνδας α´.
Μαίδων α´.
Κλέων α´.
Σωκράτης α´.
Ἀρταξέρξης α´.
Ὁμηρικὸς α´.
Ἀριστείδης α´.
Ἀριστόμαχος α´.
Προτρεπτικὸς α´.
Ὑπὲρ τῆς πολιτείας α´.
Περὶ τῆς δεκαετίας α´.
Περὶ τῶν Ἰώνων α´.
Πρεσβευτικὸς α´.
Περὶ πίστεως α´.
Περὶ χάριτος α´.
Περὶ τύχης α´.
Περὶ μεγαλοψυχίας α´.
Περὶ γάμου α´.
Περὶ τοῦ δοκοῦ α´.
Περὶ εἰρήνης α´.
Περὶ νόμων α´.
Περὶ ἐπιτηδευμάτων α´.
Περὶ καιροῦ α´.
Διονύσιος α´.
Χαλκιδικὸς α´.
Ἀθηναίων καταδρομὴ α´.
Περὶ Ἀντιφάνους α´.
Προοίμιον ἱστορικὸν α´.
Ἐπιστολαὶ α´.
Ἐκκλησία ἔνορκος α´.
Περὶ γήρως α´.
Δίκαια α´.
Αἰσωπείων α´.
Χρειῶν α´.
[81] Περὶ Ἰλιάδος α´ β´,
[3641] Περὶ Ὀδυσσείας α´ β´ γ´ δ´,
Πτολεμαῖος α´,
Ἐρωτικὸς α´,
Φαιδώνδας α´,
[3645] Μαίδων α´,
Κλέων α´,
Σωκράτης α´,
Ἀρταξέρξης α´,
Ὁμηρικὸς α´,
[36410] Ἀριστείδης α´,
Ἀριστόμαχος α´,
Προτρεπτικὸς α´,
Ὑπὲρ τῆς πολιτείας α´,
Περὶ τῆς δεκαετίας α´,
[36415] Περὶ τῶν Ἰώνων α´,
Πρεσβευτικὸς α´,
Περὶ πίστεως α´,
Περὶ χάριτος α´,
Περὶ τύχης α´,
[36420] Περὶ μεγαλοψυχίας α´,
Περὶ γάμου α´,
Περὶ τοῦ δοκοῦ α´,
Περὶ εἰρήνης α´,
[Περὶ νόμων α´,]
[36425] Περὶ ἐπιτηδευμάτων α´,
[3651] Περὶ καιροῦ α´,
Διονύσιος α´,
Χαλκιδικὸς α´,
Ἀθηναίων καταδρομὴ α´,
[3655] Περὶ Ἀντιφάνους α´,
Προοίμιον ἱστορικὸν α´,
Ἐπιστολαὶ α´,
Ἐκκλησία ἔνορκος α´,
Περὶ γήρως α´,
[36510] Δίκαια α´,
Αἰσωπείων α´,
Χρειῶν α´.