[47] Περὶ ἑορτῶν α´,
Περὶ εὐτυχίας α´,
Περὶ ἐνθυμημάτων α´,
Περὶ εὑρημάτων α´ β´,
Ἠθικῶν σχολῶν α´,
Ἠθικοὶ χαρακτῆρες α´,
Περὶ θορύβου α´,
Περὶ ἱστορίας α´,
Περὶ κρίσεως συλλογισμῶν α´,
Περὶ κολακείας α´,
Περὶ θαλάττης α´,
Πρὸς Κάσανδρον περὶ βασιλείας α´,
Περὶ κωμῳδίας α´,
Περὶ λέξεως α´,
Λόγων συναγωγὴ α´,
Λύσεις α´,
Περὶ μουσικῆς α´ β´ γ´,
Περὶ μέτρων α´,
Μεγακλῆς α´,
Περὶ νόμων α´,
Περὶ παρανόμων α´,
Τῶν Ξενοκράτους συναγωγῆς α´,
Ὁμιλητικὸς α´,
Περὶ ὅρκου α´,
Παραγγέλματα ῥητορικῆς α´,
Περὶ πλούτου α´,
Περὶ ποιητικῆς α´,
Προβλήματα πολιτικά, φυσικά, ἐρωτικά, ἠθικὰ α´,
[47] Delle feste, in un libro;
Della buona fortuna, in un libro;
Degli entimemi, in un libro;
Delle scoperte, in due libri;
Lezioni etiche, in un libro;
Caratteri etici, in un libro;
Del tumulto, in un libro;
Della ricerca storica, in un libro;
Del giudizio dei sillogismi, in un libro;
Dell'adulazione, in un libro;
Del mare, in un libro;

A Casandro del regno, in un libro;
Della commedia, in un libro;
Dello stile, in un libro;
Raccolta di proposizioni, in un libro;
Soluzioni, in un libro;
Della musica, in tre libri;
Dei metri, in un libro;

Megacle, in un libro;
Delle leggi, in un libro;
Delle illegalità, in un libro;
Compendio della dottrina di Senocrate, in un libro;
Della conversazione, in un libro;
Del giuramento, in un libro;
Precetti retorici, in un libro;
Della ricchezza, in un libro;
Dell'arte poetica, in un libro;
Problemi politici, etici, fisici, erotici, in un libro;