[47] Ἐγκώμια θεῶν α´,
Περὶ ἑορτῶν α´,
Περὶ εὐτυχίας α´,
Περὶ ἐνθυμημάτων α´,
Περὶ εὑρημάτων α´ β´,
Ἠθικῶν σχολῶν α´,
Ἠθικοὶ χαρακτῆρες α´,
Περὶ θορύβου α´,
Περὶ ἱστορίας α´,
Περὶ κρίσεως συλλογισμῶν α´,
Περὶ θαλάττης α´,
Περὶ κολακείας α´,
Πρὸς Κάσανδρον περὶ βασιλείας α´,
Περὶ κωμῳδίας α´,
[Περὶ μέτρων α´,]
Περὶ λέξεως α´,
Λόγων συναγωγὴ α´,
Λύσεις α´,
Περὶ μουσικῆς α´ β´ γ´,
Μεγακλῆς α´,
Περὶ νόμων α´,
Περὶ παρανόμων α´,
Τῶν Ξενοκράτους συναγωγῆς α´,
Ὁμιλητικὸς α´,
Περὶ ὅρκου α´,
Παραγγέλματα ῥητορικῆς α´,
Περὶ πλούτου α´,
Περὶ ποιητικῆς α´,
Προβλήματα πολιτικά, φυσικά, ἐρωτικά, ἠθικὰ α´,
[47] Ἐγκώμια θεῶν α´.
Περὶ ἑορτῶν α´.
Περὶ εὐτυχίας α´.
Περὶ ἐνθυμημάτων α´.
Περὶ εὑρημάτων α´ β´.
Ἠθικῶν σχολῶν α´.
Ἠθικοὶ χαρακτῆρες α´.
Περὶ θορύβου α´.
Περὶ ἱστορίας α´.
Περὶ κρίσεως συλλογισμῶν α´.
Περὶ κολακείας α´.
Περὶ θαλάττης α´.
Πρὸς Κάσανδρον περὶ βασιλείας α´.
Περὶ κωμῳδίας α´.
[Περὶ μέτρων α´].
Περὶ λέξεως α´.
Λόγων συναγωγὴ α´.
Λύσεις α´.
Περὶ μουσικῆς α´ β´ γ´.
Περὶ μέτρων α´.
Μεγακλῆς α´.
Περὶ νόμων α´.
Περὶ παρανόμων α´.
Τῶν Ξενοκράτους συναγωγῆς α´.
Ὁμιλητικὸς α´.
Περὶ ὅρκου α´.
Παραγγέλματα ῥητορικῆς α´.
Περὶ πλούτου α´,
Περὶ ποιητικῆς α´.
Προβλήματα πολιτικά, φυσικά, ἐρωτικά, ἠθικὰ α´.
[47] Ἐγκώμια θεῶν α´,
Περὶ ἑορτῶν α´,
[34025] Περὶ εὐτυχίας α´,
Περὶ ἐνθυμημάτων α´,
[3411] Περὶ εὑρημάτων α´ β´,
Ἠθικῶν σχολῶν α´,
Ἠθικοὶ χαρακτῆρες α´,
Περὶ θορύβου α´,
[3415] Περὶ ἱστορίας α´,
Περὶ κρίσεως συλλογισμῶν α´,
Περὶ θαλάττης α´,
Περὶ κολακείας α´
,
Πρὸς Κάσανδρον περὶ βασιλείας α´,
[34110] Περὶ κωμῳδίας α´,
Περὶ μετεώρων α´,
Περὶ λέξεως α´,
Λόγων συναγωγὴ α´,
Λύσεις α´,
[34115] Περὶ μουσικῆς α´ β´ γ´,
Περὶ μέτρων α´,
Μεγακλῆς α´,
Περὶ νόμων α´,
Περὶ παρανόμων α´,
[34120] Τῶν Ξενοκράτους συναγωγῆς α´,
Ὁμιλητικὸς α´,
Περὶ ὅρκου α´,
Παραγγέλματα ῥητορικῆς α´,
Περὶ πλούτου α´,
[34125] Περὶ ποιητικῆς α´,
Προβλήματα πολιτικά, φυσικά, ἐρωτικά, ἠθικὰ α´,