[46] Περὶ φιλοτιμίας α´ β´,
Περὶ φύσεως α´ β´ γ´,
Περὶ φυσικῶν α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´ θ´ ι´ ια´ ιβ´ ιγ´ ιδ´ ιε´ ις´ ιζ´ ιη´,
Περὶ φυσικῶν ἐπιτομῆς α´ β´,
Φυσικῶν α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´,
Πρὸς τοὺς φυσικοὺς α´,
Περὶ φυσικῶν ἱστοριῶν α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´ θ´ ι´,
Φυσικῶν αἰτιῶν α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´,
Περὶ χυλῶν α´ β´ γ´ δ´ ε´,
Περὶ ψεύδους ἡδονῆς α´,
Περὶ ψυχῆς θέσις μία,Περὶ τῶν ἀτέχνων πίστεων α´,

Περὶ τῶν ἁπλῶν διαπορημάτων α´,
Ἁρμονικῶν α´,
Περὶ ἀρετῆς α´,
Ἀφορμαὶ ἢ ἐναντιώσεις α´,
Περὶ ἀποφάσεως α´,
Περὶ γνώμης α´,
Περὶ γελοίου α´,
Δειλινῶν α´ β´,
Διαιρέσεις α´ β´,
Περὶ τῶν διαφορῶν α´,
Περὶ τῶν ἀδικημάτων α´,
Περὶ διαβολῆς α´,
Περὶ ἐπαίνου α´,
Περὶ ἐμπειρίας α´,
Ἐπιστολῶν α´ β´ γ´,
Περὶ τῶν αὐτομάτων ζῴων α´,
Περὶ ἐκκρίσεως α´,
Ἐγκώμια θεῶν α´,

[46] Dell'ambizione, in due libri;
Della natura, in tre libri;
Fisica, in diciotto libri;
Epitome della Fisica, in due libri;
Fisica, in otto libri;
Contro i filosofi naturalisti, in un libro;
Ricerche botaniche, in dieci libri;
Della formazione delle piante, in otto libri;
Dei succhi delle piante, in cinque libri;
Del falso piacere, in un libro;
Dell'anima, una tesi.

(Prima Appendice) 115*


Delle prove non scientifiche, in un libro;
Dei problemi semplici, in un libro;
Dottrina dell'armonia, in un libro;
Della virtù, in un libro;
Avversioni o contraddizioni, in un libro;
Della negazione, in un libro;
Dell'intelligenza, in un libro;
Del ridicolo, in un libro;
Conversazioni serali, in due libri;
Divisioni, in due libri;
Delle differenze, in un libro;
Delle ingiurie, in un libro;
Della calunnia, in un libro;
Della lode, in un libro;
Dell'esperienza, in un libro;
Epistole, in tre libri;
Degli animali che si producono da sé, in un libro;
Della secrezione, in un libro;
Encomi degli dèi, in un libro;