[91] Ἔστι δὲ καὶ ἡμῶν εἰς αὐτὸν οὕτως ἔχον˙ (A. Pal. VII. 744)

ἐν Μέμφει λόγος ἐστὶν προμαθεῖν τὴν ἰδίην
Εὔδοξόν ποτε μοῖραν παρὰ τοῦ καλλικέρω
ταύρου. κοὐδὲν ἔλεξεν˙ βοὶ+ γὰρ πόθεν λόγος;
φύσις οὐκ ἔδωκε μόσχῳ λάλον Ἄπιδι στόμα.
παρὰ δ' αὐτὸν λέχριος στὰς ἐλιχμήσατο στολήν,
προφανῶς τοῦτο διδάσκων, Ἀποδύσῃ βιοτὴν
ὅσον οὔπω. διὸ καί οἱ ταχέως ἦλθε μόρος,
δεκάκις πέντ' ἐπὶ τρισσαῖς ἐσιδόντι Πλειάδας.

Τοῦτον ἀντὶ Εὐδόξου Ἔνδοξον ἐκάλουν διὰ τὴν λαμπρότητα τῆς φήμης.
Ἐπειδὴ δὲ περὶ τῶν ἐλλογίμων Πυθαγορικῶν διεληλύθαμεν, νῦν ἤδη περὶ τῶν σποράδην, ὥς φασι, διαλεχθῶμεν. λεκτέον δὲ πρῶτον περὶ Ἡρακλείτου.

[91] V'è anche un nostro carme a lui dedicato: 248*

In Menfi è fama che un giorno abbia appreso il proprio destino Eudosso da un toro dalle belle corna. Nulla esso disse: come, infatti, un bue potrebbe parlare? Natura non diede bocca loquace al bue Api! Ma stando di fianco a lui gli lambì la veste con l'evidente monito: «Tra breve finirai la vita». Perciò a lui presto venne fato di morte: cinquantatré anni aveva contemplato le Pleiadi.


Per lo splendore della fama lo chiamavano Endosso
(Ἔνδοξος) invece di Eudosso.
Passati in rassegna i Pitagorici illustri, resta ormai da dire intorno ai filosofi così detti 'sporadici'. In primo luogo diremo di Eraclito.