[44] Περὶ τῶν τὰς χρόας μεταβαλλόντων α´,
Περὶ τῶν φωλευόντων α´,
Περὶ ζῴων α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´,
Περὶ ἡδονῆς ὡς Ἀριστοτέλης α´,
Περὶ ἡδονῆς (ἄλλο) α´,
Θέσεις κδ´,
Περὶ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ α´,
Περὶ ἰλίγγων καὶ σκοτώσεων α´,
Περὶ ἱδρώτων α´,
Περὶ καταφάσεως καὶ ἀποφάσεως α´,
Καλλισθένης ἢ περὶ πένθους α´,
Περὶ κόπων α´,
Περὶ κινήσεως α´ β´ γ´,
Περὶ λίθων α´,
Περὶ λοιμῶν α´,
Περὶ λιποψυχίας α´,

Μεγαρικὸς α´,
Περὶ μελαγχολίας α´,
Περὶ μετάλλων α´ β´,
Περὶ μέλιτος α´,
Περὶ τῶν Μητροδώρου συναγωγῆς α´,
Μεταρσιολογικῶν α´ β´,
Περὶ μέθης α´,
Νόμων κατὰ στοιχεῖον κδ´,
Νόμων ἐπιτομῆς α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´ θ´ ι´,

[44] Περὶ τῶν τὰς χρόας μεταβαλλόντων α´.
Περὶ τῶν φωλευόντων α´.
Περὶ ζῴων α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´.
Περὶ ἡδονῆς ὡς Ἀριστοτέλης α´.
Περὶ ἡδονῆς (ἄλλο) α´.
Θέσεις κδ´.
Περὶ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ α´.
Περὶ ἰλίγγων καὶ σκοτώσεων α´.
Περὶ ἱδρώτων α´.
Περὶ καταφάσεως καὶ ἀποφάσεως α´.
Καλλισθένης ἢ περὶ πένθους α´.
Περὶ κόπων α´.
Περὶ κινήσεως α´ β´ γ´.
Περὶ λίθων α´.
Περὶ λοιμῶν α´.
Περὶ λιποψυχίας α´.

Μεγαρικὸς α´.
Περὶ μελαγχολίας α´.
Περὶ μετάλλων α´ β´.
Περὶ μέλιτος α´.
Περὶ τῶν Μητροδώρου συναγωγῆς α´.
Μεταρσιολογικῶν α´ β´.
Περὶ μέθης α´.
Νόμων κατὰ στοιχεῖον κδ´.
Νόμων ἐπιτομῆς α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´ θ´ ι´.

[44] [33715] Περὶ τῶν τὰς χρόας μεταβαλλόντων α´,
Περὶ τῶν φωλευόντων α´,
Περὶ ζῴων α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´,
Περὶ ἡδονῆς ὡς Ἀριστοτέλης α´,
Περὶ ἡδονῆς ἄλλο α´,
[33720] Θέσεις κδ´,
Περὶ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ α´,
Περὶ ἰλίγγων καὶ σκοτώσεων α´,
Περὶ ἱδρώτων α´,
Περὶ καταφάσεως καὶ ἀποφάσεως α´,
[3381] Καλλισθένης ἢ περὶ πένθους α´,
Περὶ κόπων α´,
Περὶ κινήσεως α´ β´ γ´,
Περὶ λίθων α´,
[3385] Περὶ λοιμῶν α´,
Περὶ λιποψυχίας α´,

Μεγαρικὸς α´,
Περὶ μελαγχολίας α´,
Περὶ μετάλλων α´ β´,
[33810] Περὶ μέλιτος α´,
Περὶ τῶν Μητροδώρου συναγωγῆς α´,
Μεταρσιολογικῶν α´ β´,
Περὶ μέθης α´,
Νόμων κατὰ στοιχεῖον κδ´,
[33815] Νόμων ἐπιτομῆς α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´ θ´ ι´,